Historik

Företaget startades i november 1998 som enskild firma. Ombildades till aktiebolag i juli 2000. Ägare sedan starten är Björn Södergren.

Startade i en av kommunen hyrd lokal, som snart skulle visa sig vara för liten och geografiskt felplacerad för båtservice. Påbörjade i juli 2000 ett bygge av en servicehall med tillbehörsbutik och kontor på sammanlagt 240 kvadratmeter. Företaget hyr hall för vinterförvaring av båtar mm.

» Startsida
» Historik
» Kunder
» Branscherfarenhet
» Melemskap
» Kontakt & Adress